Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník a pokročilý

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j. MSMT 5969/2012-25-70.

Obsah školení:

 • Seznámení s instalací interaktivní tabule Triumph Board k PC či NTB.
 • Ovládací prvky software TB Comenius – hlavní menu, panely nástrojů atd.
 • Vkládání objektů z knihovny (galerie) – přehled knihoven pro jednotlivé předměty např. chemie, matematika, fyzika či sport.
 • Úpravy a vlastnosti objektů (obrázků, textů, videa atd.) – změny vlastností objektů a jejich grafiky, odkazy k objektům a větvení výkladu.
 • Stránkové operace – řazení jednotlivých slajdů a vlastnosti stránek.
 • Nástroje kreslení – použití různých nástrojů a nastavení jejich parametrů.
 • Prezentační funkce – pro elegantnější prezentování vytvořeného obsahu a jejich nastavení.
 • Kreslení geometrických objektů a geometrické nástroje – jednoduché kreslení úseček, půlkruhů, parabol, trojúhelníků, čtverců atd. Používání pravítka, úhloměru, kružítka.
 • Vkládání textu pomocí My Script Stylus – použití nástroje na rozpoznávání ručně psaného textu a to včetně počítání matematických rovnic.
 • Snímek nebo videozáznam obrazovky – zachycení obrazovky a práce se záznamem.
 • Nástroje rukopisu MS Office – jak dělat poznámky přímo do dokumentů.

Vzdělávací cíl

Cílem je naučit účastníka jak zapojit interaktivní tabuli do výuky s použitím základních softwarových voleb. Uživatel bude znát metodiku používání interaktivní tabule, i její základní funkcionalitu. Naučí se jak připravit podklady pro nejdůležitější prvky probírané látky a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti. Bude umět vytvořený DUM předvést žákům a zapojit je do řešení jednoduchých úkolů poutavou formou.

Účastník bude schopen vytvořit si digitální přípravu se základními prvky interaktivity podporující žákovo myšlení.

Dalším cílem je prohloubení základních znalostí na pokročilou úroveň, při které je účastník schopen zapojit do přípravy DUM i audiovizuální ukázky a další rozšířené nástroje aplikace. Jednotlivé DUMy bude schopen nejen tvořit, ale i ukládat a žákum bude schopen při složitějším výkladu vytvořit videozáznam obrazovky tak, aby jej mohli používat i pro domácí přípravu.

Takto vytvořené či doplněné DUMy, využívající plné možnosti interaktivity, budou pro podporu žákova myšlení nezastupitelné.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka i leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 9.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 8 hodin (po dohodě lze prodloužit i rozdělit na 2 bloky či do 2 dnů)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 1.000,- Kč bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 4,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník a pokročilý.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.