ŠKODA AUTO

“Velmi pozitivně vnímám i jeho široké znalosti didaktických metod, strategií a technik při výuce cizích jazyků. Dále oceňuji také příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu pana Špitálníka kdykoli pomoci.”

Daniel Šerák, specialista jazykové přípravy, ZC/4 Rozvoj lidských zdrojů, Jazyková příprava


Celý text reference ze ŠKODA AUTO, a.s.

ŠKODA AUTO, a.s.
V Mladé Boleslavi, dne 6. 6. 2012

Reference ke školení interaktivní tabule TRIUMPH BOARD ve ŠKODA AUTO, a.s.

Dne 29. 5. 2012 proběhlo ve firmě Škoda Auto (ZC/4 – Rozvoj lidských zdrojů – Jazyková příprava) školení / konzultace na míru k využití interaktivní tabule ve firemní výuce cizích jazyků. Školení obsahově navrhl a následně i provedl ing. Michal Špitálník.

Ve své dosavadní praxi jsem s interaktivní tabulí do jisté míry pracoval. Využíval jsem ji při mé předchozí výuce společensko-vědních předmětů na základní a střední škole. S využitím tabule i obslužného software, který je vhodný i pro korporátní výuku cizích jazyků, jsem se však seznámil až na tomto školení.

Pan Špitálník mi názornou formou vysvětlil a ukázal možnosti, které práce s interaktivní tabulí nabízí. Vysvětlil mi principy správného používání interaktivní tabule při prezentaci, upozornil mě na možné chyby, kterých se mám vyvarovat. Také mi poradil, jak ještě lépe před obecenstvem vystupovat a zapojit posluchače do výkladu. Velmi pozitivně vnímám i jeho široké znalosti didaktických metod, strategií a technik při výuce cizích jazyků.

Dále oceňuji také příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu pana Špitálníka kdykoli pomoci. Během školení jsem pak od něj dostával i další podněty pro práci našich lektorů.

Celé školení naplno splnilo má očekávání.

Daniel Šerák, specialista jazykové přípravy, ZC/4 Rozvoj lidských zdrojů, Jazyková příprava

Originál reference