1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko – Využití tabletů iPad ve výuce

zsms-podoli

“Lektor vhodně vybral příkladové aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty, které učitelům předvedl a vysvětlil jejich použití. V tom, že jim byly aplikace vysvětleny, vidím časovou efektivitu, kdy učitelé nemusí přicházet na to, jak která aplikace funguje a kde ji použít.  Mohou se soustředit hlavně na metodiku, kdy a jak tablety zařadit do vlastní vyučovací hodiny.”

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školyNázory jednotlivých učitelů této základní školy na seminář na míru “Využití tabletů iPad ve výuce“.

 

Celý text reference z 1. Základní školy T. G. Masaryka v Milevsku.

Dobrý den.

Včera 24. 5. 2013 proběhlo na naší škole školení, která bylo zaměřeno na problematiku nasazení nových interaktivních technologií do vzdělávacího procesu – využití tabletů iPad. Tyto tablety naše škola nakoupila v rámci projektu EU Peníze školám a uvědomovali jsme si, že bez odborné pomoci vyučujícím nedosáhneme jejich efektivního zapojení do výuky. A právě z tohoto důvodu jsme se obrátili na Ing. Michala Špitálníka, který seminář připravil a lektoroval.

Při přípravě semináře jsme úzce s lektorem spolupracovali na výběru obsahu semináře (základy a pokročilé ovládání tabletu, popis základních přeinstalovaných aplikací), a pak i na konkrétním obsahu, který byl zaměřen pro vyučující 1. stupně základní školy. Zde se jednalo o aplikace, které učitelé budou využívat v předmětech jako je matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka a dalších.

Vlastní seminář proběhl v přátelském duchu, kdy bylo vidět, že učitelé mají opravdový zájem o zvládnutí nové technologie, a že lektor má průběh semináře koncepčně dobře připravený. Důraz klade nejen na technické zvládnutí zařízení, ale především dává konkrétní náměty, jak jednotlivé funkce zařízení využít při výuce tak, aby žáci byli motivováni a pracovali s co největším zájmem a radostí.

Lektor vhodně vybral příkladové aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty, které učitelům předvedl a vysvětlil jejich použití. V tom, že jim byly aplikace vysvětleny, vidím časovou efektivitu, kdy učitelé nemusí přicházet na to, jak která aplikace funguje a kde ji použít.  Mohou se soustředit hlavně na metodiku, kdy a jak tablety zařadit do vlastní vyučovací hodiny.

Z reakcí učitelů v závěru školení, kdy se ptali na různé problémy a otázky, bylo zřejmé, že je seminář zaujal. Lektor jim vše fundovaně i vhodně vysvětloval a bral i v potaz různou úroveň IT znalostí jednotlivých účastníků. Prostě pro mě seminář splnil, a zde je potřeba říci, že především díky přístupu lektora, to, co jsem chtěl pro učitele připravit a předat.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Originál reference

Informace o školení: Použití tabletů v hodině i ve volném čase