Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j. MSMT 5969/2012-25-70 a je vhodné pro všechny, kteří si chtějí osvojit základy práce s interaktivní tabulí ve výuce za použití software TB Comenius.

Obsah školení:

 • Seznámení s instalací interaktivní tabule Triumph Board k PC či NTB.
 • Základní ovládací prvky software TB Comenius – hlavní menu, panely nástrojů atd.
 • Vkládání objektů z knihovny (galerie) – přehled knihoven pro jednotlivé předměty např. chemie, matematika, fyzika či sport.
 • Úpravy a základní vlastnosti objektů – změny vlastností objektů a jejich grafiky.
 • Stránkové operace – řazení jednotlivých slajdů a vlastnosti stránek.
 • Vkládání textu a obrázků – vytváření či vkládání textů a obrázků, možnosti jejich editace a vlastnosti.
 • Nástroje kreslení – použití různých nástrojů a nastavení jejich parametrů.
 • Prezentační funkce – pro elegantnější prezentování vytvořeného obsahu a jejich nastavení.

Vzdělávací cíl

Cílem je naučit účastníka jak zapojit interaktivní tabuli do výuky s použitím základních softwarových voleb. Po absolvování programu bude účastník znát metodiku používání interaktivní tabule i její základní funkcionalitu. Naučí se, jak připravit podklady pro nejdůležitější prvky probírané látky a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti.

Učitel bude umět vytvořený DUM předvést žákům a zapojit je do řešení jednoduchých úkolů poutavou formou. Účastník bude schopen vytvořit si digitální přípravu se základními prvky interaktivity podporující žákovo myšlení.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka i leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 7.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 850,- bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)
 • na školení lze navázat kurzem „Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog pokročilý“

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.