Pro firmy

Pro firmy je důležitá efektivita a profesionalita. Díky školením se vaši pracovníci naučí lépe zaujmout publikum při prezentacích, předat jim více informací, zapojit posluchače do své prezentace a otestovat jejich pozornost či znalosti.

Pro obchodníky, marketéry, vyšší a střední managemet i lektory je nejdůležitější zvládnout prezentační dovednosti. Pokud k tomu přidají větší zapojení účastníků díky interaktivní tabuli a ověří si zpětnou vazbu pomocí hlasovacího systému nebo testovacího software ALF, splní každá prezentace svůj účel.

Všechna školení se konají v místnostech vaší firmy, aby vám odpadla ztráta času a nákladů dojížděním vašich pracovníků.

V případě specifických požadavků vám vyjdu vstříc vytvořením školení přímo na zakázku.

Pokud potřebujete vyřešit drobnější záležitosti, neváhejte využít individuální konzultace.

Pro konzultace i specifické požadavky mě kontaktujte nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Co o mých školeních říkají účastníci, si můžete přečíst ve vybraných referencích.