MŠ Na Děkance 2

“Školení bylo poutavé, zajímavé a mělo spád. Odbouralo v nás zábrany k práci s touto technikou a již od následujícího dne jsme naše zkušenosti začaly předávat dětem… Školení pro nás bylo velmi přínosné a rozhodně jej můžeme doporučit dalším školám.”

Monika Biemannová, ředitelka školy


 Celý text reference z mateřské školy Na Děkance, Praha 2.

Školení vedené panem inženýrem Špitálníkem proběhlo v naší mateřské škole 18. 10.2011.

Zúčastnili se ho téměř všichni pedagogičtí pracovníci (15 osob). Výklad byl přizpůsoben našim pouze základním znalostem práce s počítačem a tudíž srozumitelný pro všechny zúčastněné. Seznamování s funkcemi a možnostmi interaktivní tabule bylo vhodně rozfázované a po každém jednotlivém bloku následovalo vždy praktické zopakování. U tabule se v průběhu výuky vystřídaly všechny paní učitelky a to i několikrát.

Školení bylo poutavé, zajímavé a mělo spád. Odbouralo v nás zábrany k práci s touto technikou a již od následujícího dne jsme naše zkušenosti začaly předávat dětem.

S tabulí se u nás v mateřské škole pracuje především v rámci předškolní přípravy dětí před vstupem do první třídy. Používáme výukový program od firmy Terasoft. Dále při ranních činnostech např. k nácviku grafomotoriky (volné malování na tabuli, které umožňuje uvolňování zápěstí ruky).

Školení pro nás bylo velmi přínosné a rozhodně jej můžeme doporučit dalším školám.

Monika Biemannová, ředitelka školy

Originál reference