Školský spolek Komenský, Vídeň – Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Školský spolek Komenský, Vídeň

“… se Vám podařilo pohotově a uspokojivě odpovídat na vznesené dotazy, vybalancovat vědomostní i dovednostní rozdíly mezi účastníky, zaručit přehlednost předávaných informací, …

Dovoluji si vyslovit uznání Vašim příkladným odborným i pedagogickým kvalitám a neméně i Vašemu sympatickému osobnímu vystupování. Spolupráce s Vámi je pro nás přínosem.”

Dr. Paula Tischer, vedoucí kanceláře


Názory jednotlivých učitelů této vídeňské školy na seminář “Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD“.

 

Celý text reference ze Školského spolku Komenský, Vídeň.

Vážený pane ing. Špitálníku,

Jménem Školského spolku Komenský Vám děkuji za zdařilé školení pro učitele spolku o standardních softwarech TBComenius, RMeasiteach a Script Stylus pro interaktivní tabule Triumph Board pořádané ve dnech 12.‐13.11.2013 ve Vídni.

Školení se uskutečnilo za laskavé finanční podpory Československého ústavu zahraničního se sídlem v Praze, jenž se pravidelně zasluhuje o rozvoj českého menšinového školství a bilingvního vzdělávání ve Vídni.

Vaše školení plně odpovídalo potřebám učitelek a učitelů obecné a sekundární školy, kteří již s interaktivními tabulemi a výukovými programy pracují, i těm, kteří se s nimi teprve seznamují. Již během přípravy školení stejně jako bezprostředně po jeho zahájení jste bezpečně poznal, jaké mají účastníci dosavadní zkušenosti s tématem a očekávání, a na základě toho jste připravil a nabídl nám intenzivní program „na míru“.

Hned první den se ukázalo, že se očekávání všech účastníků naplnilo a že věnují školení plnou pozornost a zájem. Kromě systematického seznámení s obsluhou, logikou, přednostmi i slabinami jmenovaných softwarů se Vám podařilo pohotově a uspokojivě odpovídat na vznesené dotazy, vybalancovat vědomostní i dovednostní rozdíly mezi účastníky, zaručit přehlednost předávaných informací, průběžně je instrumentalizovat, nacvičovat postupy, neotřelou formou je upevňovat, zajistit tak jejich uchování, a tedy zhodnotit učební efekt a přínos školení.

Dovoluji si vyslovit uznání Vašim příkladným odborným i pedagogickým kvalitám a neméně i Vašemu sympatickému osobnímu vystupování. Spolupráce s Vámi je pro nás přínosem. Jménem učitelského kolegia i celého školského spolku Vám přeji hodně úspěchů, pracovních i osobních.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Dr. Paula Tischer,  v. r.
vedoucí kanceláře

Originál reference: Školský spolek Komenský, Vídeň

Informace o školení: Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD.