Reference ze škol

Mnoho škol oceňuje a doporučuje má školení ať již na “Používání tabletů ve výuce”, “Hlasovací systém” nebo “Výuku s interaktivní tabulí” či ostatní. Některé z nich využily školení certifikovaná a jiné nikoliv. Vyberte si referenci z mateřské nebo základní školy.

1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko - Využití tabletů iPad ve výuce

1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko - Využití tabletů iPad ve výuce

"Lektor vhodně vybral příkladové aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty, které učitelům předvedl a vysvětlil jejich použití. V tom, že jim byly aplikace vysvětleny, vidím časovou efektivitu, kdy učitelé nemusí přicházet na to, jak která aplikace funguje a kde ji použít.  Mohou se soustředit hlavně na metodiku, kdy a jak tablety zařadit do vlastní vyučovací hodiny." PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
Názory učitelů na seminář na míru - Využití tabletů iPad ve výuce

Názory učitelů na seminář na míru - Využití tabletů iPad ve výuce

Školení na využití iPadů ve výuce bylo upraveno na míru učitelům 1. stupně základní školy T. G. Masaryka v Milevsku a vycházelo z našeho školení certifikovaného v DVPP "Použití tabletů v hodině i ve volném čase ". Lektor je kvalifikovaný s příj...
Názory učitelů gymnázia Čakovice na seminář - Tablety jako prostředek interaktivní výuky

Názory učitelů gymnázia Čakovice na seminář - Tablety jako prostředek interaktivní výuky

Školení "Tablety jako prostředek interaktivní výuky" na využití tabletů s operačním systémem Android ve výuce bylo upraveno na míru učitelům gymnázia Čakovice. Vychází a rozšiřuje jako 5 půldenních školení naše školení certifikované v DVPP "Použití tabletů v hodi...
Školský spolek Komenský, Vídeň - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Školský spolek Komenský, Vídeň - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

"... se Vám podařilo pohotově a uspokojivě odpovídat na vznesené dotazy, vybalancovat vědomostní i dovednostní rozdíly mezi účastníky, zaručit přehlednost předávaných informací, ... Dovoluji si vyslovit uznání Vašim příkladným odborným i pedagogickým kvalitám a neméně i Vašemu sympatickému osobnímu vystupování. Spolupráce s Vámi je pro nás přínosem." Dr. Paula Tischer, vedoucí kanceláře
Názory učitelů na seminář - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Názory učitelů na seminář - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Školení bylo upraveno na míru učitelům Školského spolku Komenský, který ve Vídni provozuje dvoujazyčnou školu. Seminář motivuje k práci s interaktivní tabulí. Je dobré vzít si s sebou vlastní připravené (i nedokonalé) materiály. Ing. Špitálník ukáže da...
ZŠ a MŠ Podolí

ZŠ a MŠ Podolí

"Toto školení mohu všem školám vřele doporučit i s ohledem na znalosti a zkušenosti pana Špitálníka." Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy
ZŠ a MŠ Rokytnice okres Přerov

ZŠ a MŠ Rokytnice okres Přerov

"V rámci semináře získaly pedagogické pracovnice poznatky, které budou aplikovat ve vyučovacím procesu s cílem zvýšit dynamiku, originalitu, názornost a interaktivitu mezi pedagogem a žákem." Mgr. Hana Foltasová, ředitelka školy
ZŠ Jablonec nad Nisou

ZŠ Jablonec nad Nisou

"Protože bylo školení velmi pěkné, podané naprosto srozumitelným a přiměřeným způsobem, mohu ho vřele doporučit i všem ostatním školám a učitelům, kteří chtějí rychlou zpětnou vazbu o probíraném tématu." Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
MŠ Na Děkance 2

MŠ Na Děkance 2

"Školení bylo poutavé, zajímavé a mělo spád. Odbouralo v nás zábrany k práci s touto technikou a již od následujícího dne jsme naše zkušenosti začaly předávat dětem... Školení pro nás bylo velmi přínosné a rozhodně jej můžeme doporučit dalším školám." Monika Biemannová, ředitelka školy
Střední pedagogická škola Futurum

Střední pedagogická škola Futurum

"Celkově lze prohlásit, že školení vedená p. Ing. Michalem Špitálníkem mají vysokou odbornou úroveň, propracovanou didakticko-pedagogickou koncepci, které jsou výsledkem jeho téměř dvacetiletých zkušeností školitele. Ze zkušeností z jeho předchozích školení na naší škole můžeme potvrdit, že jeho lektorský výkon je dlouhodobě na vysoké úrovni." Ing. Alena Marečková, ředitelka školy
ZŠ a MŠ Traplice

ZŠ a MŠ Traplice

"Spolupráci s Ing. Michalem Špitálníkem všichni hodnotíme jako velmi přínosnou a motivující pro naši náročnou pedagogickou práci... ...Za to Vám, pane inženýre, patří díky." Mgr. Pavla Gajdošová, ředitelka Základní školy a mateřské školy Traplice ...
ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38

ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38

"Školení bylo vedeno profesionálně, velmi srozumitelně, názorně a mělo skutečný přínos pro učitele, kteří si mohli svoje poznatky nejen ihned vyzkoušet, ale získané poznatky jim byly i inspirací při tvorbě..." Mgr. Jitka Jirousková, ředitelka školy ...
MŠ Slovenská 27

MŠ Slovenská 27

"Mohu proto doporučit Ing. Špitálníka jako lektora, který s citem pro individuální uživatelské dovednosti dovede výuku přizpůsobit požadavkům zadavatele." Bc.Daniela Daňková, ředitelka školy