Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog pokročilý

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j. MSMT 5969/2012-25-70.

Obsah školení:

 • Kreslení geometrických objektů – jednoduché kreslení úseček, půlkruhů, parabol, trojúhelníků, čtverců atd.
 • Geometrické nástroje – používání pravítka, úhloměru, kružítka.
 • Videopřehrávač – vložení videa a jeho možnosti.
 • Vkládání textu pomocí My Script Stylus – použití nástroje na rozpoznávání ručně psaného textu a to včetně počítání matematických rovnic.
 • Hypertextové odkazy – vložení odkazu k objektům na stránce a větvení výkladu.
 • Snímek nebo videozáznam obrazovky – zachycení obrazovky a práce se záznamem.
 • Nástroje rukopisu MS Office – jak dělat poznámky přímo do dokumentů.

Vzdělávací cíl

Cílem je prohloubení základních znalostí na pokročilou úroveň, při které je účastník schopen zapojit do přípravy DUM i audiovizuální ukázky a další rozšířené nástroje aplikace. Účastník bude umět vytvořený DUM předvést žákům a zapojit je do řešení jednoduchých úkolů poutavou formou. Jednotlivé DUMy bude schopen nejen tvořit, ale i ukládat a žákům bude schopen při složitějším výkladu vytvořit videozáznam obrazovky tak, aby jej mohli používat i pro domácí přípravu.

Takto vytvořené či doplněné DUMy, využívající plné možnosti interaktivity, budou pro podporu žákova myšlení mnohem přínosnější než znalosti účastníka získané v začátečnické úrovni školení.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k rozvoji v používání interaktivní tabule. Střídání vede i k prohloubení již z praxe získaných správných návyků, např. kde je vhodné stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka i leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 7.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 850,- bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog pokročilý.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.