Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j.: MSMT 16 598/2012-25-271.

Obsah školení:

 • Seznámení s instalací RM Easiteach.
 • Základní ovládací prvky software RM Easiteach – řídicí a nabídkový panel, funkční oblasti a klíčové funkce.
 • Nástroje kreslení – použití různých nástrojů a nastavení jejich parametrů.
 • Textové nástroje – vytváření či vkládání textů, možnosti jejich editace a základní vlastnosti.
 • Práce s objekty – přehled vlastností různých objektů a jejich nastavení, místní nabídka (základní nabídka akcelerátoru).
 • Běžná funkční tlačítka – jednotlivé režimy práce v software, tlačítka ovládající zobrazení a stránkové operace.
 • Banka nástrojů – vyhledávání mezi připravenými miniaplikacemi, jejich spuštění a používání.
 • Banka multimédií – vyhledávání a přidávání multimediálních prostředků, import vlastních souborů.

Vzdělávací cíl

Cílem je naučit účastníka jak zapojit libovolnou interaktivní tabuli do výuky s použitím softwarových voleb univerzálního programu RM Easiteach. Po absolvování programu bude účastník znát metodiku používání interaktivní tabule i její základní funkcionalitu. Naučí se jak připravit prvotní podklady pro nejdůležitější prvky probírané látky a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti.

Bude umět vytvořený DUM předvést žákům a zapojit je do řešení jednoduchých úkolů poutavou formou. Účastník bude schopen vytvořit si digitální přípravu se základními prvky interaktivity podporující žákovo myšlení.

Dalším cílem je naučit se využívat a hledat i audiovizuální ukázky a další multimediální miniaplikace, které RM Easiteach obsahuje pro přípravu jednoduchého, ale poutavého DUM. Jednotlivé DUMy bude účastník schopen nejen vytvořit, ale i ukládat a opakovaně používat. Takto vytvořené či doplněné DUMy, využívající plné možnosti interaktivity, budou pro podporu žákova myšlení nezastupitelné.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb přímo u tabule. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka či leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 7.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 4 hodiny (po dohodě lze prodloužit)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 850,- bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.