Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník + pokročilý

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j.: MSMT 16 598/2012-25-271.

Obsah školení:

 • Seznámení s instalací RM Easiteach.
 • Základní ovládací prvky software RM Easiteach – řídicí a nabídkový panel, funkční oblasti a klíčové funkce.
 • Nástroje kreslení – použití různých nástrojů a nastavení jejich parametrů.
 • Textové nástroje – vytváření či vkládání textů, možnosti jejich editace a základní vlastnosti.
 • Práce s objekty – přehled vlastností různých objektů a jejich nastavení, místní nabídka (základní nabídka akcelerátoru).
 • Běžná funkční tlačítka – jednotlivé režimy práce v software, tlačítka ovládající zobrazení a stránkové operace.
 • Banka nástrojů – vyhledávání mezi připravenými miniaplikacemi, jejich spuštění a používání.
 • Banka multimédií – vyhledávání a přidávání multimediálních prostředků, import vlastních souborů.
 • Tlačítko „e“ – prozkoumáme různá nastavení software, dokumentu, stránky. Zkusíme si i různá nastavení pro DUM.
 • Pokročilé textové nástroje – kouzlení s textem, které se líbí nejen žákům, ale i učitelům (automatické čtení, skrývání slov, odebírání interpunkce…).
 • Nabídka akcelerátoru – specifické nástroje jako rentgenové vidění nebo nahrávání zvuku.
 • Zvláštní efekty – objektům přiřadíme činnosti, efekty i animace tak, aby DUM byl poutavý a multimediální.
 • Banka multimédií – její složitější používání pro záznam dění na obrazovce (tahů myší, kliků…), nahrávání videa nebo používání vizualizéru (dokumentové kamery).
 • Album s výstřižky – je to seznam vašich „oblíbených“ objektů a nástrojů, které si jednoduše přenášíte mezi stránkami i soubory.
 • Vkládání dokumentů – jednoduché vkládání souborů z jiných aplikací a jejich používání.

Vzdělávací cíl

Cílem je naučit účastníka jak zapojit libovolnou interaktivní tabuli do výuky s použitím softwarových voleb univerzálního programu RM Easiteach. Po absolvování programu bude účastník znát metodiku používání interaktivní tabule i její základní funkcionalitu. Naučí se jak připravit podklady pro nejdůležitější prvky probírané látky a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti. Bude umět vytvořený DUM předvést žákům a zapojit je do řešení jednoduchých úkolů poutavou formou.

Účastník bude schopen vytvořit si digitální přípravu se základními prvky interaktivity podporující žákovo myšlení.

Dalším cílem je prohloubení základních znalostí na pokročilou úroveň, při které je účastník schopen zapojit do přípravy DUM i audiovizuální ukázky a další rozšířené nástroje aplikace. Jednotlivé DUMy bude schopen nejen tvořit, ale i ukládat a žákum bude schopen při složitějším výkladu vytvořit videozáznam obrazovky tak, aby jej mohli používat i pro domácí přípravu.

Takto vytvořené či doplněné DUMy, využívající plné možnosti interaktivity, budou pro podporu žákova myšlení nezastupitelné.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb přímo u tabule. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka či leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 9.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 8 hodiny (po dohodě lze prodloužit)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 1.050,- bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník + pokročilý.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.