Hlasování, testování žáků a zpětná vazba v systému Triumph Board Voting

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j. MSMT 5969/2012-25-70 a jeho cílem je naučit se používat hlasovací systém ve výuce, vytvářet testovací otázky nejen pro DUMy, vyhodnocovat odpovědi žáků a používat automatické reporty pro hodnocení studentů ve třídách.

Obsah školení:

 • Seznámení s instalací hlasování k PC či NTB.
 • Hlasování v aplikaci MS PowerPoint – tvorba hlasovacích slajdů.
 • Integrace hlasování do aplikace MS Excel – exporty a importy.
 • TRIUMPH BOARD TB Voting konzola – řídicí centrum funkcí hlasování.
 • Správce třídy – operace se žáky a třídami.
 • Samostatný editor pro okamžité hlasování – rychlé hlasování.
 • Reporting systému – vyhodnocení aktivit.

Vzdělávací cíl

Účastník bude po ukončení programu vědět, jak zapojit hlasovací zařízení do výuky DUMů, aby získal buď okamžitou informaci o pochopení probírané látky, či aby dokázal otestovat již dříve probranou látku. Bude znát metodiku používání hlasovacího systému a bude také znát různé způsoby získání rychlého vyhodnocení a okamžitého sběru dat z žákovských staniček. Získá informace jak pracovat se seznamy žáků ve třídě a jak jednoduše načítat do systému seznamy žáků jiných tříd. Finálně se naučí i jak pracovat s výsledky jednotlivých testů a jak zobrazovat výsledky z pohledu žáka nebo časového období např. pololetí.

Účastník si bude umět připravit hlasování během přípravy na hodinu a to jak pro jednoduché tak i pro složitější (víceotázkové) hlasování (DUMy).

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech možností. Po celou dobu kurzu má každý účastník k dispozici hlasovací staničku studenta. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby došlo k vyzkoušení nejen používání staničky učitele, ale i hlasovacího softwaru.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 7.999,- Kč bez DPH
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 850,- bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu - Hlasování, testování žáků a zpětná vazba v systému Triumph Board Voting.

Jednotlivá školení pro testování žáků, hlasování a opakování učiva:

Školení na Interaktivní testování s programem ALF.

Školení pro hlasovací systém společnosti TriumphBoard - TB Voting – zde se právě nacházíte.

Školení pro Opakování učiva – Drill & Skill.

Školení pro Snadnou přípravu testů v aplikaci Hot Potatoes.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.