Reference

Reference z firem

Reference od firemních zákazníků (Škoda auto či Acomware) na kurzy prezentování i používání interaktivních technologií. Přečtěte si, co oceňují a jak se jim školení líbí.
ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO

"Velmi pozitivně vnímám i jeho široké znalosti didaktických metod, strategií a technik při výuce cizích jazyků. Dále oceňuji také příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu pana Špitálníka kdykoli pomoci." Daniel Šerák, specialista jazykové příp...
Acomware

Acomware

"Rozhodně můžu doporučit všem, kteří se chtějí zlepšit v prezentačních dovednostech." Ing. Ondřej Klega, E-commerce consulting leader

Reference ze škol

Mnoho škol oceňuje a doporučuje má školení ať již na "Používání tabletů ve výuce", "Hlasovací systém" nebo "Výuku s interaktivní tabulí" či ostatní. Některé z nich využily školení certifikovaná a jiné nikoliv. Vyberte si referenci z mateřské nebo základní šk...
1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko - Využití tabletů iPad ve výuce

1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko - Využití tabletů iPad ve výuce

"Lektor vhodně vybral příkladové aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty, které učitelům předvedl a vysvětlil jejich použití. V tom, že jim byly aplikace vysvětleny, vidím časovou efektivitu, kdy učitelé nemusí přicházet na to, jak která aplikace funguje a kde ji použít.  Mohou se soustředit hlavně na metodiku, kdy a jak tablety zařadit do vlastní vyučovací hodiny." PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
Názory učitelů na seminář na míru - Využití tabletů iPad ve výuce

Názory učitelů na seminář na míru - Využití tabletů iPad ve výuce

Školení na využití iPadů ve výuce bylo upraveno na míru učitelům 1. stupně základní školy T. G. Masaryka v Milevsku a vycházelo z našeho školení certifikovaného v DVPP "Použití tabletů v hodině i ve volném čase ". Lektor je kvalifikovaný s příj...
Názory učitelů gymnázia Čakovice na seminář - Tablety jako prostředek interaktivní výuky

Názory učitelů gymnázia Čakovice na seminář - Tablety jako prostředek interaktivní výuky

Školení "Tablety jako prostředek interaktivní výuky" na využití tabletů s operačním systémem Android ve výuce bylo upraveno na míru učitelům gymnázia Čakovice. Vychází a rozšiřuje jako 5 půldenních školení naše školení certifikované v DVPP "Použití tabletů v hodi...
Školský spolek Komenský, Vídeň - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Školský spolek Komenský, Vídeň - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

"... se Vám podařilo pohotově a uspokojivě odpovídat na vznesené dotazy, vybalancovat vědomostní i dovednostní rozdíly mezi účastníky, zaručit přehlednost předávaných informací, ... Dovoluji si vyslovit uznání Vašim příkladným odborným i pedagogickým kvalitám a neméně i Vašemu sympatickému osobnímu vystupování. Spolupráce s Vámi je pro nás přínosem." Dr. Paula Tischer, vedoucí kanceláře
Názory učitelů na seminář - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Názory učitelů na seminář - Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Školení bylo upraveno na míru učitelům Školského spolku Komenský, který ve Vídni provozuje dvoujazyčnou školu. Seminář motivuje k práci s interaktivní tabulí. Je dobré vzít si s sebou vlastní připravené (i nedokonalé) materiály. Ing. Špitálník ukáže da...
ZŠ a MŠ Podolí

ZŠ a MŠ Podolí

"Toto školení mohu všem školám vřele doporučit i s ohledem na znalosti a zkušenosti pana Špitálníka." Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy
ZŠ a MŠ Rokytnice okres Přerov

ZŠ a MŠ Rokytnice okres Přerov

"V rámci semináře získaly pedagogické pracovnice poznatky, které budou aplikovat ve vyučovacím procesu s cílem zvýšit dynamiku, originalitu, názornost a interaktivitu mezi pedagogem a žákem." Mgr. Hana Foltasová, ředitelka školy
ZŠ Jablonec nad Nisou

ZŠ Jablonec nad Nisou

"Protože bylo školení velmi pěkné, podané naprosto srozumitelným a přiměřeným způsobem, mohu ho vřele doporučit i všem ostatním školám a učitelům, kteří chtějí rychlou zpětnou vazbu o probíraném tématu." Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
MŠ Na Děkance 2

MŠ Na Děkance 2

"Školení bylo poutavé, zajímavé a mělo spád. Odbouralo v nás zábrany k práci s touto technikou a již od následujícího dne jsme naše zkušenosti začaly předávat dětem... Školení pro nás bylo velmi přínosné a rozhodně jej můžeme doporučit dalším školám." Monika Biemannová, ředitelka školy
ZŠ a MŠ Traplice

ZŠ a MŠ Traplice

"Spolupráci s Ing. Michalem Špitálníkem všichni hodnotíme jako velmi přínosnou a motivující pro naši náročnou pedagogickou práci... ...Za to Vám, pane inženýre, patří díky." Mgr. Pavla Gajdošová, ředitelka Základní školy a mateřské školy Traplice ...
ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38

ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38

"Školení bylo vedeno profesionálně, velmi srozumitelně, názorně a mělo skutečný přínos pro učitele, kteří si mohli svoje poznatky nejen ihned vyzkoušet, ale získané poznatky jim byly i inspirací při tvorbě..." Mgr. Jitka Jirousková, ředitelka školy ...
MŠ Slovenská 27

MŠ Slovenská 27

"Mohu proto doporučit Ing. Špitálníka jako lektora, který s citem pro individuální uživatelské dovednosti dovede výuku přizpůsobit požadavkům zadavatele." Bc.Daniela Daňková, ředitelka školy