Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Na školení „Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD“ se seznámíte s interaktivní tabulí TB a jejím použitím při vaší výuce. Naučíte se také zapojovat vaše posluchače do výkladu pomocí interaktivních prvků.

Poznámka: toto školení není zahrnuté do systému DVPP. Certifikovaná školení pro interaktivní tabule i hlasování naleznete v sekci Pro školy – Certifikovaná školení.

Obsah školení:

 • seznámení s připojením tabule k PC či NTB a orientace tabule pro správné fungování
 • seznámení se softwarem TB Comenius (rozložení plochy, ovládací prvky, volby atd.)
 • jednoduché úpravy: tvorba a vkládání jednotlivých objektů, jejich vlastnosti, hyperlinkové odkazy…
 • složitější úpravy: vkládání videa, snímání plochy, atd.
 • funkce pro efektivnější prezentování a zaujmutí: reflektor, opona…
 • seznámení s aplikací MyScript Stylus – rozpoznávání ručně psaného textu

Vzdělávací cíl

Cílem je naučit účastníka zapojení interaktivní tabule do výuky s použitím základních softwarových voleb. Po absolvování programu bude účastník znát metodiku používání interaktivní tabule ve výuce i její základní funkcionalitu.

Učitel se naučí, jak připravit interaktivní podklady pro nejdůležitější části svého výkladu a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti. Bude umět vytvořenou prezentaci předvést žákům a zapojit je do své přednášky poutavou formou. Účastník bude schopen vytvořit si DUM se základními prvky interaktivity podporující pozornost posluchačů.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka i leváka.

Podrobnosti o školení:

 • cena školení je 5.555,- Kč bez DPH
 • školení je určeno převážně školám a firmám
 • školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na obsah
 • školení probíhá ve vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
 • počet účastníků 1-5 (nebo dle dohody, každý další účastník 1.500,- bez DPH / osobu)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 4,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.