Ředitelé škol, bděte!

V průběhu Microsoft Roadshow pro školy 2023 jsem zaregistroval velice nebezpečnou informaci, která by mohla ředitele škol přivézt do nelehké situace.

V hlavním sále z úst zástupců nejmenované firmy zaznělo, že v rámci dotací z Národního plánu obnovy na „Pokročilé digitální učební pomůcky (PDUP)“ je možné zakoupit projektor. Po mé otázce, jestli není náhodou přidělán ke stěně nebo na strop, jsem dostal odpověď, že mají připravené řešení na mobilním stojanu. Stejný nesmysl jsem zaznamenal i o cca 2 roky dříve směrem k ředitelkám MŠ od firmy, která jim vnucovala interaktivní displej na mobilním stojanu s Barevnými kamínky, neboť je to vlastně takový přefouknutý tablet, ne. K obojímu byla stejná argumentace: je to pokročilá pomůcka, pracují s tím žáci a je to mobilní.

Dobře víme, že úkolem firem je: PRODAT. A tak se vám snaží namluvit cokoliv….

projektor

Pokud to ředitel nakoupí, bude si to muset při kontrole odargumentovat a z 99,99% pohoří = bude vracet peníze z dotace a dostane se zbytečně do problémů.

Proč?

Protože neví, co je uvedeno na https://www.edu.cz/digitalizujeme/:

  1. Závazné informace jsou pro školy uvedeny ve Věstníku MŠMT 01/2022, 02/2023: podmínky – kritéria – účel a ve Výzvě 2022 – digitální učební pomůcky a ve Výzvě 2023 digi (dle typu školy).
  2. Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
  3. Projektor nelze vyplnit v povinném sběru dat jako pokročilou pomůcku, je to vybavení učebny. Typicky je propojen s pc, nb učitele.
  4. To, že k projektoru připojím tablet (ten je základní DUP) z něj ještě neudělá pokročilou DUP.
  5. Pozor, PDUP musí být neinvestiční = do 40.000,-, ale víme, že firmy dokáží rozepsat displej v koncové prodejní ceně za 65.000,- pod 39.999,- neboť nějakou korunku přihodí ke stojanu, něco k software atd.
  6. Navíc u ZŠ a SŠ musí být souvislost pokročilé digitální učební pomůcky žáka s revizí RVP.
  7. A další…

Podrobná znění všech důležitých dokumentů i FAQ naleznete na webu edu.cz

Při svých konzultacích vždy radím ředitelům, pokud je pomůcka na hraně 50:50 mezi „mohu“ a „nemohu“ koupit, raději ať volí „zaplatím z jiných peněz“ a koupí to, co je v Inspiromatu Digitálních učebních pomůcek na výše zmíněném webu povoleno.

Myslím, že je mnohem lepší problémům předcházet, než je následně hasit. Ale zodpovědnost má vždy ředitel, nikoliv firma prodávající zboží.

Pokud však mají firmy od MŠMT nějakou výjimku a drží v ruce papír (o kterém jsem nikdy neslyšel), kde byl projektor/displej schválen jako PDUP, rád to na svých stránkách a profilech zveřejním jako příklad dobré praxe.

Firmy, prosím, zašlete mi to. Děkuji.