MŠ Slovenská 27

“Mohu proto doporučit Ing. Špitálníka jako lektora, který s citem pro individuální uživatelské dovednosti dovede výuku přizpůsobit požadavkům zadavatele.”

Bc.Daniela Daňková, ředitelka školy 


 Celý text reference z mateřské školy Slovenská 27, Praha 2.

Jako ředitelka školy jsem v lednu 2012 oslovila Ing. Michala Špitálníka s požadavkem na vysvětlení základních funkcí a prvotní seznámení s aplikací RM Easiteach.

Systém budou učitelky naší organizace využívat k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím dotykového LCD monitoru Triumph Board. Pro prostředí mateřské školy je toto zařízení velkou novinkou, nejen na našem pracovišti, ale v oblasti předškolního školství obecně. Rozvoj ICT technologií jde kupředu nezadržitelným tempem a v současné době již i do mateřských škol pronikají interaktivní tabule. Informační IT gramotnost pedagogů v preprimárním školství je však na podstatně nižší úrovni než na dalších stupních škol. Je to dáno věkem cílové skupiny dětí, kterým je vzdělávání poskytováno, ale i téměř 100% zastoupením žen na všech pozicích v mateřských školách.

Dostupnost vhodně zaměřených seminářů a kurzů je v současné době již celkem slušně zastoupena i v nabídce vzdělávacích center a firem. Jejich kvalita je však velmi různorodá a někdy až nedostačující. To je osobní zkušenost z hledání vhodného typu ICT školení pro zaměstnance naší organizace. Ti co mají zájem a vědí co potřebují, často dlouho hledají kvalitního lektora, od něhož získají nové informace, nejenom to, že si zopakují podle učebnicové šablony základní funkce například aplikací Wordu nebo Excelu.

Mohu proto doporučit Ing. Špitálníka jako lektora, který s citem pro individuální uživatelské dovednosti dovede výuku přizpůsobit požadavkům zadavatele. Vysvětlí daný IT produkt tak, že koncový uživatel má možnost danou problematiku přiměřeným tempem zažít a postupně si je s pomocí lektora vyzkoušet.

V naší organizaci se daného zaškolení zúčastnilo 6 uživatelů z řad učitelek mateřské školy. Rozsah úrovně znalostí byl od začátečníka po pokročilého uživatele. Výklad byl veden tempem a stylem, kterému se všichni dokázali přizpůsobit. Jednotlivé demonstrační úkoly byly účastnicím zadávány již s ohledem na jejich dovednosti, které lektor Ing.Špitálník dobře zmapoval v průběhu aktivit. Tato forma výuky umožnila zapojit bez ostychu začátečníky, ale i pokročilé, kteří současně svými prezentačními dovednostmi pod vedením lektora učili velmi nenásilnou formou své kolegy. Způsob vedení školení byl velmi bezprostřední a spontánní. Pokud toto lektor dokáže do svého kurzu začlenit je to jednoznačně velkým přínosem pro jeho absolventy. Ne každý učitel umí naučit, předat potřebné informace vhodným a atraktivním způsobem.

Moderní informační technologie jsou nezbytností současné doby. Jejich překotný vývoj zasahuje všechny oblasti vědy, techniky, ovlivňuje i současnou nejmladší věkovou skupinu dětí v mateřských školách. V předškolním školství máme kvalitní pedagogy, ale technika má tak překotný vývoj, že učitelé, zejména ženy tomuto tempu nestačí. Potřebujeme školitele, kteří jsou nejenom odborníky ve svém oboru, ale i učiteli dospělých. Tato role není lehká a pedagogické dovednosti lektora nejsou zanedbatelné.

Po vyhodnocení prezentačních dovedností Ing. Špitálníka a výsledku školení RM Easiteach musím konstatovat, že naše požadavky byly splněny. Prezentace poskytla požadované nové informace v uživatelsky přiměřených úrovních a účastníci je dokáží déle aplikovat. Případné další dotazy mohu zodpovědět telefonicky 222 514 346 nebo slovenska@seznam.cz .

V Praze dne 9. 3. 2012

Bc.Daniela Daňková, ředitelka školy

Originál reference