Střední pedagogická škola Futurum

“Celkově lze prohlásit, že školení vedená p. Ing. Michalem Špitálníkem mají vysokou odbornou úroveň, propracovanou didakticko-pedagogickou koncepci, které jsou výsledkem jeho téměř dvacetiletých zkušeností školitele. Ze zkušeností z jeho předchozích školení na naší škole můžeme potvrdit, že jeho lektorský výkon je dlouhodobě na vysoké úrovni.”

Ing. Alena Marečková, ředitelka školy


Celý text reference ze Střední pedagogické školy Futurum.

Hodnocení  interaktivního školení

Použití cloudových služeb Google v hodině i ve volném čase

konaného dne 14.  5.  2018 školeného Ing. Michalem Špitálníkem

 

Školení svým obsahem reaguje na potřeby edukačního procesu a vychází z aktuálních požadavků vzdělávací praxe. Ve svém průběhu reflektuje doporučované metodicko-didaktické postupy současné edukace.

Ve fázi motivace jsou účastníci seznámeni s obsahem školení a dozví se i praktickou aplikaci získaných informací v běžném vyučování.

Expozice informací je realizována prostřednictvím audiovizuální interpretace přes projektor, a je doplněna praktickým zkoušením si a procvičováním získávaných dovedností na vlastních počítačích/tabletech v interakci s ostatními posluchači i přednášejícím formou dialogu nebo kladením otázek.

Školitel využívá širokou paletu vyučovacích metod od slovních, přes vizuální a konče praktickými. Přiměřenými úkoly rozvíjí znalosti a dovednosti, využívá zážitkové učení pro snadnější pochopení a upevnění probíraného obsahu.

Jeho komunikace je spisovná, přiměřeně hlasitá a srozumitelná, správně používá odbornou terminologii, je vstřícný a příjemný ke svým posluchačům, vždy je dobře naladěný a dokáže odpovídat na případné dotazy.

Jako evaluaci své práce používá p. Špitálník dotazníky, ve kterých hodnotí posluchači jeho projev, přínos školení a mohou navrhovat případné náměty na následná školení.

 

Celkově lze prohlásit, že školení vedená p. Ing. Michalem Špitálníkem mají vysokou odbornou úroveň, propracovanou didakticko-pedagogickou koncepci, které jsou výsledkem jeho téměř dvacetiletých zkušeností školitele. Ze zkušeností z jeho předchozích školení na naší škole můžeme potvrdit, že jeho lektorský výkon je dlouhodobě na vysoké úrovni.

Za SPGŠ Futurum, s.r.o .

Ing. Alena Marečková, ředitelka školy 

Mgr. Petra Kolářová, zástupkyně ředitelky

Mgr. Roman Coufal