Mozaik Education – MozaBook

Komplexní systém digitální výuky v českém jazyce pro mateřské, základní i střední školy – webová free verze pro učitele žáky i rodiče na MozaWebu.

Moza - ikony témat MozaBook

Pedagogové mohou pomocí poutavého interaktivního vzdělávacího obsahu a mozaBook prezentačního softwaru, který získal ocenění, zvýšit přitažlivost a efektivnost vyučovacích hodin i vzbudit a udržet zájem žáků. Pro dosažení tohoto cíle v naší knihovně médií najdou 1200 3D animací, 1150 poutavých videí, 120 zajímavých aplikací určených na rozvoj schopností, procvičování a experimentování.

K tomuto systému máme certifikovaná školení v rámci DVPP. Napište nám a uspořádáme pro Vás webinář, na kterém Vám vše ukážeme a naučíme Vás pracovat snadno a rychle.

 

Jednotlivé části systému Mozaik Education (lze používat samostatně).

 

mozaBook – Výukový prezentační software na interaktivní tabuli (pro třídy)

MozaBook interaktivní tabule
Jeho poutavý interaktivní obsah, aplikace na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy vzbuzují zájem žáků a pomáhají jim osvojit si učivo. V mozaBook digitálních učebnicích najdete početné množství extra obsahu, tematických nástrojů a her a tím se stává vyučovací hodina zajímavější a probírané učivo snadno osvojitelné. Práci pedagogů usnadňují animace, prezentace a různé ilustrace a učitelé také mohou vytvářet své podklady nebo používat již připravené podklady jiných učitelů.

 

mozaWeb – webový portál pro žáky umožňující studium i procvičování látky (pro domácí učení)

MozaWeb - domácí vzdělávání
Žáci a učitelé mají kdekoli online přístup k digitálním knihám, interaktivnímu obsahu, aplikacím a hrám, které souvisejí s jednotlivými vyučovacími předměty. Je zde plná návaznost na probranou látku při hodině a jen na učiteli záleží, co dostanou žáci k dispozici.

 

3D modely, videa, aplikace – na MozaWebu zdarma

MozaBook 3D modely
Více než 1200 interaktivních 3D modelů, více než 1100 vzdělávacích videí, aplikace a hry na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy, které jsou dostupné v mozaBook programu a také na mozaWebu. Proč nedat žákům to, co je baví a zároveň vzdělá navíc pro učitele s velmi jednoduchým použitím v hodině.

 

mozaBook tablet - pro mobilní zařízení

MozaBook tablet
Žáci si mohou všude vzít s sebou své digitální učebnice a mohou je používat i offline. Na vyučovací hodině se mohou připojit k mozaBook programu, který běží na interaktivní tabuli a zapojit se do práce na hodině. Navíc mají stále k dispozici 1200 3D výukových témat, 1150 poutavých videí a 120 aplikací, které jim pomohou pochopit celý svět.

 

mozaMap – digitální mapy

MozaMap
Digitální atlasy interaktivního mapového programu rozšíří učební pomůcky používané na hodinách zeměpisu a dějepisu. Prvky map lze libovolně a individuálně sestavovat, což značně usnadní přípravu na hodinu. Digitální mapy mozaMap atlasů lze otevřít v mozaBook softwaru. Mapy obsahují vrstvy, animace i úkoly.

 

mozaLog – školní administrativní systém

Elektronická třídní kniha a studijní informační systém, který umožňuje provádět administrativní a organizační úkoly na jednotném rozhraní. Námi vyvinutá elektronická třídní kniha představuje takový učební informační systém, který umožňuje na jednotném rozhraní provést administrativní i organizační úkoly vyskytující se v každodenním životě školy. Jejím použitím se stává namáhavé a komplikované vedení tradičních papírových třídních knih zbytečným.
MozaLog - správa tříd