ZŠ a MŠ Traplice

“Spolupráci s Ing. Michalem Špitálníkem všichni hodnotíme jako velmi přínosnou a motivující pro naši náročnou pedagogickou práci…

…Za to Vám, pane inženýre, patří díky.”

Mgr. Pavla Gajdošová, ředitelka Základní školy a mateřské školy Traplice


 Celý text reference ze ZŠ a MŠ Traplice.

Proškolení pedagogického sboru ZŠ a MŠ Traplice - dotyková  interaktivní tabule Triumph Board

Jelikož jsme, jako mnoho dalších základních škol v republice, zapojeni do evropského projektu EU peníze školám, rozhodli jsme se dovybavit naši školu další interaktivní tabulí. Vybrali jsme si šablonu č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Toto rozhodnutí nám však přineslo i nutnost dalšího vzdělávání.

Dne 22. listopadu 2011 bylo všech 13 pedagogických pracovníků naší školy seznámeno se základními ovládacími prvky dotykové tabule Triumph Board. Ihned v úvodu jsme byli všichni přesvědčeni, že nám tato nová pomůcka oživí a zpestří vyučovací hodiny. Avšak obavy některých kolegů dokázal s velkým pochopením pan školitel Ing. Špitálník zmírnit       a všichni jsme najednou chápali, že práce s touto tabulí bude pro nás velkým přínosem.

Srozumitelným a poutavým výkladem povzbudil i ty kolegyně, které mají se zaváděním ICT prvků do výuky potíže. Ochotně zodpovídal jakékoli dotazy, které zdánlivě nesouvisely s tématem, ale umožnily nám všem kvalifikovanější vhled do práce s tabulí Triumph Board. V následujícím týdnu jsme přistupovali k práci v menších skupinách pod heslem „víc hlav víc ví‘‘ a velmi brzy jsme získali jistotu.

Pan inženýr byl po několik následujících týdnů vzdáleným konzultantem našich dotazů a snažil se nám obratem pomoci vyřešit každý problém.

Spolupráci s Ing. Michalem Špitálníkem všichni hodnotíme jako velmi přínosnou a motivující pro naši náročnou pedagogickou práci. Jako ředitelka školy mohu zodpovědně říci, že mnozí kolegové, kteří jsou už unaveni stálým celoživotním vzděláváním, hodnotili toto školení jako velmi podnětné a viděla jsem po dlouhé době u mnohých opětovnou chuť do práce.

Za to Vám, pane inženýre, patří díky.

Traplice 11. ledna 2012

Mgr. Pavla Gajdošová, ředitelka ZŠ a MŠ Traplice

Originál reference