Jak vybrat školení na interaktivní tabule?

Pro správné srovnávání školení na interaktivní tabule je nutné si všímat nejen ceny, ale i kvality, doby trvání (počtu hodin), kolik školení potřebujete ke znalostem „začátečníka“ či „pokročilého“ a podobně.

Pravidelně se setkávám s tím, že učitelé či ředitelé školy, kteří plánují zakoupit interaktivní tabuli (nebo ji už zakoupili) si neví rady s tím, jaké školení zvolit. V článku uvádím obecný návod, na co se máte ptát nebo co srovnávat, pokud jste v podobné situaci.

Na tento úvodní článek budou navazovat i srovnání se školením od konkurence – ActivBoardu a Smart Boardu, kde uvidíte, že jsou výrazně dražší, akorát to není na první pohled vidět.

Školení se obecně srovnávají velice těžko. Dostanete neúplné informace, málo podrobností a v cenové nabídce je jednoduše ke srovnání pouze cena. Ale na to pozor. Na první pohled nejlevnější školení jsou většinou ta nejdražší, protože jich potřebujete mnohem více než těch kvalitnějších.

Co by Vás mělo zajímat aneb 7 zlatých otázek?

  1. Co vše si během školení procvičíte? Neboli podrobný obsah školení.
  2. Kolik hodin školení trvá a musím se učit i „doma“?
  3. Kolik školení musím projít, abych se stal „začátečníkem“ nebo „pokročilým“ uživatelem?
  4. Kdo je školitelem = jak dlouho školí a zná produkt?
  5. Kvalita školení – reference a certifikáty.
  6. Bude školení u nás nebo někde jinde?
  7. Co dostanu navíc?

 1. Co vše si během školení procvičíte = podrobný obsah školení?

Zjistěte si podrobný a konkrétní obsah školení. Nebojte se ptát, pokud již rovnou v popisu školení podrobnější členění dle jednotlivých bodů není. Během školení byste měli probrat dostatečné množství voleb a funkcí software, který zajišťuje kvalitní použití interaktivní tabule a zapojení žáků. Když bude bodů málo, budete se nudit a málo se naučíte. Pokud je bodů mnoho, nestačíte vše sledovat a pochopit a informace Vás jen unaví.

U nás vždy víte, co je obsahem školení a pokud potřebujete cokoliv změnit, rádi pro Vás školení přepracujeme. Na našich školeních se navíc vždy seznámíte s připojením tabule k PC a projektoru abyste případnou technickou nesrovnalost snadno odstranili.

2. Kolik hodin školení trvá a musím se učit i „doma“?

Důležitá je na školení i doba, po kterou je pro Vás vyhrazen lektor. Klasicky se uvádí ve „vyučovacích“ hodinách = 45 min. Většina školení využívá fyzické přítomnosti lektora v učebně, některá však mají část koncipovanou jako e-learning. To rozhodně není pro osvojení správných návyků u interaktivní tabule to pravé. Pro naučení se ovládání software na počítači se použít dají, ale k čemu škola tedy pořizovala interaktivní tabuli, když kantor vše řídí od klávesnice a myši? Jak bude výuka názorná a jak zapojí žáka do výuky?

Osobní vedení lektorem fyzicky přítomným společně s Vámi u jedné interaktivní tabule je to nejlepší, co existuje. Vidíte, co a jak dělá, jak se tabule dotýká, kam si stoupá a rovnou si to jdete vyzkoušet. Poradí Vám s Vašimi chybami a neustále kontroluje Vaše začátečnické kroky. Přesně taková jsou naše školení.

3. Kolik školení musím projít, abych se stal „začátečníkem“ nebo „pokročilým“ uživatelem?

V ovládání interaktivní tabule můžete dosáhnout několika úrovní. Ty první se většinou nazývají „začátečník“ a „pokročilý“. U některých interaktivních tabulí potřebujete pro získání znalostí „začátečníka“ projít třeba 3-4 školení (například 3x po 4.000,- = 12.000,-), u jiných stačí jedno (u nás za 7.999,-). U nás tak máte stejný či lepší výsledek s úsporou 33% z ceny školení a to již na prvním stupni – „začátečník“.

Ovládání tabulí je někdy prostě zbytečně složité a u někdy je více intuitivní. Proto doporučuji spíše tabule a jejich obslužný software, které na vás nekladou zbytečné nároky a nevyžadují přílišné náklady časové i finanční pro zvládnutí ovládání základních funkcí.

4. Kdo je školitelem = jak dlouho školí a zná produkt?

Školitel by měl znát dobře nejen hardware (interaktivní tabuli, projektor, PC), software (ovladače tabule, výukový SW) a prezentační dovednosti (jak používat tabuli, kde stát apod.). Ale měl by mít také zkušenosti z andragogiky (výuky dospělých), znalosti práce s dětmi a náhled do oblasti školství ČR. Pokud má být toto vše splněno, musí mít dlouholeté zkušenosti ve všech zmíněných oborech. Má-li navíc školitel od výrobce interaktivní tabule nebo software certifikát, je to zárukou jeho spolupráce, nejnovějších informací i kvality a zkušeností.

Při dodržení těchto předpokladů bude pro Vás čas strávený na školení přínosný a odnesete si co nejvíce informací, které při výuce následně zužitkujete. Vaše DUMy budou navíc správné a snadno použitelné.

5. Kvalita školení – reference a certifikáty.

Ověřit kvalitu školení je vždy složité. Napovědět Vám mohou reference k jednotlivým školením, které mají být vždy podepsané. Pro Vás je pak jednoduché zavolat uvedené kontaktní osobě a zjistit si její zkušenosti. Určitým vodítkem může být i certifikace školení. Pro české školství je vyžadován certifikát Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v systému „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP). Pokud jste interaktivní tabuli pořídili z grantu nebo dotace, často je podmínkou vyplacení této dotace právě účast na takto certifikovaném školení, které provádí certifikované školicí středisko.

Další certifikáty můžou pocházet od výrobce interaktivní tabule nebo software a většinou se vážou přímo k osobě lektora.

6. Bude školení u nás nebo někde jinde?

Školení by mělo vždy probíhat v místě instalace techniky (interaktivní tabule, projektoru, PC, hlasování), což znamená přímo u Vás. Při školení si totiž nastavíte tuto techniku tak, jak budete chtít a vše si rovnou vyzkoušíte. Odladí se také možné kolize PC, dalšího hardware a software. Při této variantě je potřeba počítat i s náklady na dopravu školitele.

Pokud školení probíhá mimo Vaší budovu, nebudete to zkoušet na vlastní technice. Po návratu pak budete vše muset nastavit či kalibrovat od začátku. Navíc k tomu musíte přičíst Vaše cestovní náklady i čas strávený na cestě na školení a zpět. Školení je prakticky vždy pro více účastníků a s každým z nich se tyto Vaše náklady výrazně zvyšují.

7. Co dostanu navíc?

Ke každému školení by mělo patřit něco navíc, co Vám pomůže i v následující práci s interaktivní tabulí a větším zapojení žáků do výuky.

U našich školení automaticky získáváte e-mailovou a telefonickou hot-line (poradnu) ZDARMA. Můžete se na nás obrátit s libovolným problémem z oblasti interaktivních tabulí, hlasování, výukového software, vystupování před publikem, prezentačních dovedností atd. Cokoliv Vás napadne nebo si nestihnete zapamatovat na školení Vám jednoduše a rychle zodpovíme. Pokud nám zavoláte přímo od interaktivní tabule, případný problém Vám pomůžeme odstranit ihned a to klidně v průběhu výuky nebo prezentace. S námi máte jistotu a pomoc na dosah ruky.