Pro školy

Protože se na trhu se školeními pohybuji již od roku 1997, jsem si plně vědom specifik školství v ČR. Proto jsem pro školy vytvořil sadu školení, mezi kterými naleznete školení certifikovaná MŠMT v systému DVPP, ale také školení nezahrnutá do tohoto systému.

V případě specifických požadavků vám vyjdu vstříc vytvořením školení přímo na míru.

Pokud potřebujete vyřešit drobnější záležitosti, neváhejte využít individuální konzultace.

Pro konzultace i specifické požadavky mě kontaktujte nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Co o mých školeních říkají účastníci si můžete přečíst ve vybraných referencích.

Podrobné informace o jednotlivých službách pro všechny typy školských subjektů naleznete níže na jednotlivých odkazech nebo pod volbami v menu.

Školní poradna

Certifikovaná školení

Necertifikovaná školení

Školení na míru

Individuální konzultace

Jak vybrat školení na interaktivní tabule?