Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD

Na školení „Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD“ se seznámíte s interaktivní tabulí TB a jejím použitím při vašich prezentací. Naučíte se také zapojovat vaše posluchače pomocí interaktivních prvků.

Obsah školení:

 • seznámení s připojením tabule k PC či NTB a orientace tabule pro správné fungování
 • seznámení se softwarem TB Comenius (rozložení plochy, ovládací prvky, volby atd.)
 • jednoduché úpravy: tvorba a vkládání jednotlivých objektů, jejich vlastnosti, hyperlinkové odkazy…
 • složitější úpravy: vkládání videa, snímání plochy, atd.
 • funkce pro efektivnější prezentování a zaujmutí: reflektor, opona…
 • seznámení s aplikací MyScript Stylus – rozpoznávání ručně psaného textu

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Cílem je naučit účastníka zapojení interaktivní tabule do prezentací s použitím základních softwarových voleb.

Po absolvování programu bude účastník znát metodiku používání interaktivní tabule i její základní funkcionalitu. Naučí se, jak připravit interaktivní podklady pro nejdůležitější části své prezentace a jak u těchto objektů měnit jejich základní vlastnosti. Bude umět vytvořenou prezentaci předvést žákům a zapojit je do svého vystoupení poutavou formou.

Účastník bude schopen vytvořit si digitální prezentaci se základními prvky interaktivity podporující pozornost posluchačů.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech probíraných voleb. Účastníci se střídají na pozici lektora, aby u nich došlo k vyzkoušení používání interaktivní tabule. Střídání vede i k vytvoření prvních správných návyků kde stát v projekčním světelném kuželu a jak přistupovat k tabuli z pozice praváka i leváka.

PODROBNOSTI O ŠKOLENÍ:

 • cena školení je 5.555,- Kč bez DPH
 • školení je určeno převážně firmám
 • školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na obsah
 • školení probíhá v místě zákazníka nebo předem domluveném místě
 • doba trvání cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
 • počet účastníků 1-5 (nebo dle dohody, každý další účastník 1.500,- bez DPH / osobu)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Základy používání interaktivní tabule TRIUMPH BOARD.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.