Hlasovací systém TRIUMPH BOARD Voting

Chcete znát názory účastníků vaší prezentace. Potřebujete si ověřit, zda pochopili to, co jste jim prezentovali. Pokud navštívíte seminář „Hlasovací systém TB Voting“, pak se dozvíte nejen toto, ale i to, jak vyhodnotíte jednoduše získané odpovědi.

Obsah školení:

  • seznámení s připojením hlasovacího zařízení k PC či NTB a nastavení HW
  • seznámení se softwarem TB Vote (jednotlivé možnosti, ovládací prvky, atd.)
  • tvorba kvízů v aplikaci PowerPoint nebo v řídicím centru – TB Vote konzole
  • reporty a export hlasování

Vzdělávací cíl

Účastník bude po ukončení školení vědět, jak zapojit hlasovací zařízení do prezentací, aby získal buď okamžitou zpětnou vazbu o pochopení probíraného tématu, či aby dokázal otestovat již dříve odprezentované informace.

Bude znát metodiku používání hlasovacího systému a bude také znát různé způsoby získání rychlého vyhodnocení a okamžitého sběru dat z posluchačských staniček. Získá informace jak pracovat se seznamy účastníků prezentace a jak jednoduše načítat do systému seznamy nových účastníků. Finálně se naučí i jak pracovat s výsledky konkrétních testů a jak zobrazovat výsledky z pohledu jednotlivých účastníků nebo jak výsledky jednoduše porovnávat.

Účastník si bude umět připravit hlasování během přípravy prezentace a to jak pro jednoduché tak i pro složitější (víceotázkové/víceslajdové) hlasování.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech možností. Po celou dobu kurzu má každý účastník k dispozici účastnickou hlasovací staničku. Účastníci se střídají na pozici prezentátora, aby došlo k vyzkoušení nejen používání staničky lektorské, ale i hlasovacího softwaru.

Podrobnosti o školení:

  • cena školení je 5.555,- Kč bez DPH
  • školení je určeno převážně firmám
  • školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na obsah
  • školení probíhá v místě zákazníka nebo předem domluveném místě
  • doba trvání cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
  • počet účastníků 1-5 (nebo dle dohody, každý další účastník 1.500,- bez DPH / osobu)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 8,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Hlasovací systém TRIUMPH BOARD Voting.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.