Spokojenost účastníků se školením na Střední pedagogické škole Futurum

Není nic lepšího, když někdo dokáže ocenit vaši práci i kvalitní přípravu.

Děkuji za milá slova.


SPGŠ Futurum_vyjádření ke školení Google

Hodnocení  interaktivního školení

Použití cloudových služeb Google v hodině i ve volném čase

konaného dne 14.  5.  2018 školeného Ing. Michalem Špitálníkem

 

Školení svým obsahem reaguje na potřeby edukačního procesu a vychází z aktuálních požadavků vzdělávací praxe. Ve svém průběhu reflektuje doporučované metodicko-didaktické postupy současné edukace.

Ve fázi motivace jsou účastníci seznámeni s obsahem školení a dozví se i praktickou aplikaci získaných informací v běžném vyučování.

Expozice informací je realizována prostřednictvím audiovizuální interpretace přes projektor, a je doplněna praktickým zkoušením si a procvičováním získávaných dovedností na vlastních počítačích/tabletech v interakci s ostatními posluchači i přednášejícím formou dialogu nebo kladením otázek.

Školitel využívá širokou paletu vyučovacích metod od slovních, přes vizuální a konče praktickými. Přiměřenými úkoly rozvíjí znalosti a dovednosti, využívá zážitkové učení pro snadnější pochopení a upevnění probíraného obsahu.

Jeho komunikace je spisovná, přiměřeně hlasitá a srozumitelná, správně používá odbornou terminologii, je vstřícný a příjemný ke svým posluchačům, vždy je dobře naladěný a dokáže odpovídat na případné dotazy.

Jako evaluaci své práce používá p. Špitálník dotazníky, ve kterých hodnotí posluchači jeho projev, přínos školení a mohou navrhovat případné náměty na následná školení.

 

Celkově lze prohlásit, že školení vedená p. Ing. Michalem Špitálníkem mají vysokou odbornou úroveň, propracovanou didakticko-pedagogickou koncepci, které jsou výsledkem jeho téměř dvacetiletých zkušeností školitele. Ze zkušeností z jeho předchozích školení na naší škole můžeme potvrdit, že jeho lektorský výkon je dlouhodobě na vysoké úrovni.

Za SPGŠ Futurum, s.r.o .

Ing. Alena Marečková, ředitelka školy 

Mgr. Petra Kolářová, zástupkyně ředitelky

Mgr. Roman Coufal