Hlasovací systém TB Voting

Potřebujete žáky jednoduše a efektivně vyzkoušet? Chcete znát názory posluchačů vašeho výkladu? Potřebujete si ověřit, zda pochopili to, co jste jim právě vysvětlili? Pokud navštívíte školení „Hlasovací systém TB Voting“, pak se dozvíte nejen toto, ale i to, jak jednoduše vyhodnotíte získané odpovědi.

Obsah školení:

  • seznámení s připojením hlasovacího zařízení k PC či NTB a nastavení HW
  • seznámení se softwarem TB Vote (jednotlivé možnosti, ovládací prvky, atd.)
  • tvorba kvízů v aplikaci PowerPoint nebo v řídicím centru – TB Vote konzole
  • reporty a export hlasování

Poznámka: toto školení není zahrnuté do systému DVPP. Certifikované školení je “Hlasování, testování žáků a zpětná vazba v systému Triumph Board Voting“.

Vzdělávací cíl

Účastník bude po ukončení školení vědět, jak zapojit hlasovací zařízení do výuky, aby získal buď okamžitou zpětnou vazbu o pochopení probíraného tématu, či aby dokázal otestovat již dříve odpřednášené informace.

Bude znát metodiku používání hlasovacího systému a bude také znát různé způsoby získání rychlého vyhodnocení a okamžitého sběru dat ze žákovských staniček. Získá informace pro práci se seznamy žáků ve třídách a zvládne jednoduše načítat do systému seznamy nových tříd či studentů. Finálně se naučí jak pracovat s výsledky konkrétních testů, zobrazovat výsledky z pohledu jednotlivých žáků či tříd a jak výsledky jednoduše porovnávat.

Účastník si bude umět připravit hlasování během přípravy na hodinu pro jednoduché i pro složitější (víceotázková/víceslajdová) výuková témata.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení všech možností. Po celou dobu kurzu má každý účastník k dispozici žákovskou hlasovací staničku. Účastníci se střídají na pozici učitele, aby došlo k vyzkoušení nejen používání staničky učitelské, ale i hlasovacího softwaru.

Podrobnosti o školení:

  • cena školení je 5.555,- Kč bez DPH
  • školení je určeno převážně firmám a školám
  • školení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na obsah
  • školení probíhá v sídle školy nebo předem domluveném místě
  • doba trvání cca 4 hodiny (po dohodě lze upravit)
  • počet účastníků 1-5 (nebo dle dohody, každý další účastník 1.500,- bez DPH / osobu)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 4,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Školení si můžete objednat v našem e-shopu – Hlasovací systém TB Voting.

Co říkají o našich školeních účastníci si přečtěte v sekci reference.