Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník + pokročilý

Školení je akreditováno MŠMT ČR v systému DVPP, č.j. MSMT 5969/2012-25-70.

Obsah:

 • Seznámení s instalací interaktivní tabule Triumph Board k PC či NTB.
 • Ovládací prvky software TB Comenius – hlavní menu, panely nástrojů atd.
 • Vkládání objektů z knihovny (galerie) – přehled knihoven pro jednotlivé předměty např. chemie, matematika, fyzika či sport.
 • Úpravy a vlastnosti objektů (obrázků, textů, videa atd.) – změny vlastností objektů a jejich grafiky, odkazy k objektům a větvení výkladu.
 • Stránkové operace – řazení jednotlivých slajdů a vlastnosti stránek.
 • Nástroje kreslení – použití různých nástrojů a nastavení jejich parametrů.
 • Prezentační funkce – pro elegantnější prezentování vytvořeného obsahu a jejich nastavení.
 • Kreslení geometrických objektů a geometrické nástroje – jednoduché kreslení úseček, půlkruhů, parabol, trojúhelníků, čtverců atd. Používání pravítka, úhloměru, kružítka.
 • Vkládání textu pomocí My Script Stylus – použití nástroje na rozpoznávání ručně psaného textu a to včetně počítání matematických rovnic.
 • Snímek nebo videozáznam obrazovky – zachycení obrazovky a práce se záznamem.
 • Nástroje rukopisu MS Office – jak dělat poznámky přímo do dokumentů.
 • školení probíhá na vaší škole nebo předem domluveném místě
 • doba trvání / hodinová dotace cca 8 hodin (po dohodě lze prodloužit i rozdělit na 2 bloky či do 2 dnů)
 • cena platí pro skupinu do 12 účastníků, každý další 1000,- Kč bez DPH / osobu
 • počet účastníků optimálně 10-12, maximálně 15 (nebo dle dohody s přizpůsobením ceny)

Pozn.: Doprava školitele bude účtována zvlášť 4,- Kč bez DPH / km z Prahy a zpět.

Množství

Cena bez daně: 9.999,00 Kč

Loading Aktualizuji košík...
LoadingAkutalizuji...