Certifikovaná školení

Pro možnost čerpání dotací na školení z různých grantů jsem vytvořil ucelenou sadu školení, kterou naleznete níže. Všechna školení jsou certifikována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Školení na sebe navazují tak, aby bylo vždy pokryto kompletní téma od A až do Z. Účastník tak získá ucelené informace, ať již jde o zapojení tabletů do výuky,  interaktivní tabuli TRIUMPH BOARD, software RMeasiteach Next Generation, software TB Comenius nebo interaktivní hlasovací zařízení TRIUMPH BOARD Voting. A co je nejdůležitější, během školení si každý účastník vše vyzkouší a hned další den může nabité znalosti přenést přímo do výuky.

Seznam certifikovaných školení:

  1. Použití tabletů v hodině i ve volném čase
  2. Hlasování, testování žáků a zpětná vazba v systému Triumph Board Voting
  3. Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník
  4. Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog pokročilý
  5. Výuka s interaktivní tabulí Triumph Board – pedagog začátečník a pokročilý
  6. Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník
  7. Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog pokročilý
  8. Výuka na interaktivní tabuli s RM Easiteach – pedagog začátečník + pokročilý