Překlady výukových témat RMeasiteach do češtiny

Pro značky TRIUMPHBOARD a RMeasiteach jsem v průběhu října a listopadu 2012 zajišťoval překlady skoro 500 výukových témat z anglického jazyka. Témata již v této chvíli můžete zdarma stahovat z portálu pro jejich sdílení www.easilearn.com, který provozuje RMeasiteach.

Témata Vám mohou posloužit pro interaktivní výuku, větší zapojení žáků do výuky i jako podklad pro tvorbu Vašich vlastních DUMů (digitálních učebních materiálů). Témata jsou ve formátu etng, který otevře software RMeasiteach Next Generation. Jedná se nejlepší, na značce interaktivní tabule nezávislý, výukový a vzdělávací software ve své třídě, který nabízí uživatelské rozhraní v 25 jazycích a zdroje i DUMy také v českém jazyce.

Software si můžete zdarma stáhnout přímo z portálu www.easilearn.com.

Všechny výukové lekce byly seřazeny do těchto kategorií:

 • Design a technologie
 • Hudba
 • Věda
 • Moderní cizí jazyky
 • Předškolní věk
 • Sociální vědy
 • Tělesná výchova
 • Umění
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Rentgenové vidění (tématicky průřezový interaktivní nástroj)

S nejlepšími tématy Vás budu průběžně na svých stránkách v sekci „Novinky“ seznamovat.

Pro didakticky správnou práci se softwarem a co největší zapojení a aktivitu žáků ve výuce vám doporučuji školení certifikovaná v systému DVPP.